Hotărâri ale Consiliul Local al oraşului Tăuţii Măgherăuş


Martie 2017
Numar Data Scurta descriere Vizualizeaza
    60 31.03.2017 cu privire la aprobarea identificarii prin documentatie cadastrala a traseului strazii 12 din Tautii Magheraus in vederea preluarii in domeniul public al orasului. 60/31.03.2017
    59 31.03.2017 Privind aprobarea elaborarii studiului de prefezabilitate in vederea realizarii proiectului Park Zoo Nistru. 59/31.03.2017
    58 31.03.2017 privind însuşirea raportului de evaluare si aprobarea concesionarii prin incredintare directa dnei Pop Mariana Rodica a terenului in suprafaţă de 155 mp, situat in Tautii Magheraus str. 66., identificat prin nr. cadastral 56894 din CF 56894, aflat in proprietatea privata a orasului, în vederea extinderii constructiilor 58/31.03.2017
    57 31.03.2017 privind repartizarea unui spaţiu pentru a fi amenajat si dotat în vederea utilizarii ca locuinţă socială dnei Gherman Vasilica Iulia 57/31.03.2017
    56 31.03.2017 cu privire la constatarea încetarii contractului de concesiune nr. 123/07.06.2010 la cererea concesionarului Rogoz Ionela Ancuta 56/31.03.2017
    55 31.03.2017 privind aprobarea alocarii drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Liceului „Traian Vuia” Tautii Magheraus, care au solicitat decontarea cheltuielilor de deplasare pentru luna februarie 2017 55/31.03.2017
    54 31.03.2017 Cu privire la aprobarea metodologiei privind calculul pretului de referinta al masei lemnoase si calculul pretului de pornire in licitatie sau vanzare directa al masei lemnoase fasonate in functie de specie si sortiment 54/31.03.2017
    53 31.03.2017 privind aprobarea deplasării unei delegaţii din partea Primariei Orasului Tautii Magherauş, în Aszod, Republica Ungaria, in vederea participarii la evenimentul prilejuit de Ziua Generatiilor 53/31.03.2017
    52 31.03.2017 cu privire la aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unor loturi de teren pentru construirea de locuinte si aprobarea documentatiei de atribuire 52/31.03.2017
    51 31.03.2017 privind aprobarea Documentatiei de atribuire a contractului avand ca obiect Delegarea prin concesiune  a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, partea de sud a judetului cuprinzand: LOT 1 : Zona 1 Sirbi si LOT 2 : Zona 4 Targu Lapus 51/31.03.2017
    50 31.03.2017 privind aprobarea modificarii Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru Judetul Maramures si de adoptare a formei consolidate a acestuia. 50/31.03.2017
    49 31.03.2017 Cu privire la aprobarea dezlipirii unui teren din proprietatea privata a orasului Tăuții Măgherăuș și deschiderea de coli funciare în vederea concesionării. 49/31.03.2017
    48 31.03.2017 cu privire la aprobarea alocarii din bugetul local pe anul 2017 a sumei de 10.000 lei necesare pentru organizarea Cupei Primăverii la fotbal. 48/31.03.2017
    47 31.03.2017 Cu privire la aprobarea propunerii de prima inscriere a unui teren din proprietatea privată a oraşului Tăuţii Măgherăuş str. 1 nr. 183- Dispensar Uman și întocmirea unui raport de evaluare. 47/31.03.2017
    46 31.03.2017 cu privire la aprobarea alocarii din bugetul local pe anul 2017 a sumei de 1.500 lei necesare pentru organizarea Zilei Internaționale a Rromilor. 46/31.03.2017
    45 31.03.2017 privind însusirea raportului de evaluare, aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini, şi a comisiei de licitatie pentru vânzarea prin licitatie publica a clădirii Magazin Alimentar nivel parter și a terenului aferent situate în localitatea Băița, nr. 73, oraș Tăuții Măgherăuș. 45/31.03.2017
    44 31.03.2017 privind aprobarea achiziționării și instalării de sisteme de supraveghere pentru următoarele obiective: Valea Băița, Valea Nistru și Valea Roșie. 44/31.03.2017
    43 31.03.2017 Privind rectificarea anexei la HCL nr.182/16.12.2016 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2017. 43/31.03.2017
    42 31.03.2017 privind însusirea raportului de evaluare, aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini, şi a comisiei de licitatie pentru concesionarea prin licitatie publica a unui teren din proprietatea privata a orasului. 42/31.03.2017
    41 31.03.2017 Cu privire la aprobarea dezlipirii unui teren din proprietatea privata a orasului Tăuții Măgherăuș și deschiderea de coli funciare în vederea concesionării. 41/31.03.2017
    40 31.03.2017 Privind modificarea HCL nr. 191/2016 pentru aprobarea participării unei delegații din partea orasului Tautii Magheraus la întâlnirea finală din cadrul proiectului international Eurobalades, ce va avea loc în Italia în luna mai 2017. 40/31.03.2017
    39 31.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construire Cămin Cultural în localitatea Merișor, oraș Tăuții Măgherăuș, jud. Maramureș". 39/31.03.2017
    38 13.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, dupa actualizarea noului TVA, pentru obiectivul de investitii "Pod peste raul Baita cu legatura intre drumul European E 58, Drum Judetean DJ 109, Aeroclub si Aeroport International, oraş Tăuţii Măgherăuş". 38/13.03.2017
    37 13.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, dupa actualizarea noului TVA, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare DC 103 - Nistru 0+000-9+400, 9,4 km, oraş Tăuţii Măgherăuş". 37/13.03.2017
    36 13.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, dupa actualizarea noului TVA, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare DC 104-Tăuţii Măgherăuş-Băiţa –Ulmoasa 0-000-10+320, 10,32 km, oraş Tăuţii Măgherăuş". 36/13.03.2017
    35 13.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, dupa actualizarea noului TVA, pentru obiectivul de investitii "Extindere pe verticala a Liceului Tehnologic Traian Vuia P+1E, Oras Tautii Magheraus". 35/13.03.2017
    34 13.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, dupa actualizarea noului TVA, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare DC 97 DN 1C- Bozanta Mare 0+000-3+300, 3,3 km, oras Tautii Magheraus". 34/13.03.2017
    33 13.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Creșă cu 60 de locuri în orașul Tăuții Măgherăuș". 33/13.03.2017
    32 13.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Lucrări suplimentare la stația de epurare a apelor uzate Merișor". 32/13.03.2017
    31 13.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Extindere rețea de canalizare, strada 118, Bușag". 31/13.03.2017
    30 13.03.2017 Privind aprobarea inchirierii chioșcului alimentar din incinta Liciului Tehnologic "Traian Vuia". 30/13.03.2017
    29 13.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentruobiectivul de investiții "Amenajare Teren de Sport in orașul Tautii Magherraus, strada 117 - Bușag". 29/13.03.2017
    28 03.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii "Modernizare strazi orasul Tautii Magheraus" Lot 1 si Lot 2. 28/03.03.2017


Februarie 2017
Numar Data Scurta descriere Vizualizeaza
    27 27.02.2017 privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al orașului Tăuții Măgherăuș în vigoare şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General până în 30 decembrie 2022. 27/27.02.2017
    26 27.02.2017 cu privire la constatarea încetarii unor contracte de concesiune la cererea concesionarului Szaviczky Felix Carol. 26/27.02.2017
    25 27.02.2017 privind efectuarea demersurilor necesare în vederea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate publică al Orașului Tăuții Măgherăuș şi administrarea Consiliului Local asupra terenurilor aferente unor străzi. 25/27.02.2017
    24 27.02.2017 Cu privire la aprobarea unor operatiuni de dezlipire a unor terenuri din proprietatea privata a orasului si atribuire de numar cadastral. 24/27.02.2017
    23 27.02.2017 cu privire la aprobarea cuantumului si a numarului de burse scolare pe anul 2017. 23/27.02.2017
    22 27.02.2017 Privind aprobarea cuantumului maxim si conditiile de acordare a prestatiilor financiare exceptionale conform prevederilor Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului. 22/27.02.2017
    21 27.02.2017 cu privire la aprobarea alocarii din bugetul local pe anul 2017 a sumei de 1.500 lei necesare organizarii evenimentelor ocazionate de Concertul aniversar Majorete & Fanfara "Stibina". 21/27.02.2017
    20 27.02.2017 cu privire la aprobarea Programul anual pentru acordarea de finantare nerambursabila din bugetul general al orasului Tautii Magheraus pe anul 2017 conform HCL nr.15/27.02.2017, in domeniile sport, cultura, tineret si aprobarea comisiilor de evaluare a proiectelor si solutionare a contestatiilor. 20/27.02.2017
    19 27.02.2017 Privind aprobarea organigramei SC PRIMA TĂUȚI SRL, desemnarea unui administrator interimar, precum și de aprobare a prețurilor și tarifelor pentru acțivitățile de prestări servicii ale societății. 19/27.02.2017
    18 27.02.2017 Privind aprobarea propunerilor de dezlipire a unor terenuri din proprietatea privată a oraşului Tăuţii Măgherăuş, deschiderea de coli funciare şi întocmirea unui raport de evaluare în vederea concesionării prin licitaţie publică pentru construirea de locuinţe. 18/27.02.2017
    17 27.02.2017 privind însusirea Acordului de reabilitare drumuri de exploatare încheiat cu SC VERDUMEX CAV SRL . 17/27.02.2017
    16 27.02.2017 privind aprobarea alocarii drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Liceului "Traian Vuia" Tautii Magheraus, care au solicitat decontarea cheltuielilor de deplasare pentru luna decembrie 2016 și luna ianuarie 2017. 16/27.02.2017
    15 27.02.2017 cu privire la aprobarea bugetului local al Oraşului Tăuţii Măgheraus pe anul 2017. 15/27.02.2017
    14 03.02.2017 cu privire la aprobarea semnării protocolului de colaborare dintre Liceul Tehnologic "Traian Vuia" din orașul Tăuții Măgherăuș și Gimnaziul Evanghelic Petofi din orașul Aszod. 14/03.02.2017


Ianuarie 2017
Numar Data Scurta descriere Vizualizeaza
    13 31.01.2017 Privind numirea comisiei de evaluare a activității SC PRIMA TAUTI S.R.L în anul 2016. si stabilirea datei de prezentare a raportului de activitate. 13/31.01.2017
    12 31.01.2017 Privind avizarea schimbării denumirii Aeroportului Internațional Baia Mare. 12/31.01.2017
    11 31.01.2017 Privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere pentru spațiul cu destinatie locuinţa socială situat in loc. Nistru, str. 105, nr. 24, ap. 2. 11/31.01.2017
    10 31.01.2017 Privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar din orașul Tăuții Măgherăuș , în anul școlar 2017-2018. 10/31.01.2017
    9 31.01.2017 Privind însuşirea raportului elaborat de domnul Primar ARDELEAN ANTON privind starea economică, socială şi de mediu a Orașului Tăuții Măgherăuș pe anul 2016, activitatea administraţiei publice locale în anul 2016. 9/31.01.2017
    8 31.01.2017 privind casarea unui mijloc fix. 8/31.01.2017
    7 31.01.2017 cu privire la constatarea încetarii contractelor de concesiune nr. 5693/09.09.2013 și nr. 344/19.03.2012 la cererea concesionarilor Gavrilă Cornel Catrinel și Filip Ioan. 7/31.01.2017
    6 31.01.2017 privind însusirea raportului de evaluare, aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini, şi a comisiei de licitatie pentru vânzarea prin licitatie publica a unui teren din proprietatea privata a orasului în vederea realizarii unui obiectiv industrial. 6/31.01.2017
    5 31.01.2017 privind însusirea raportului de evaluare, aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini, şi a comisiei de licitatie pentru vânzarea prin licitatie publica a unui teren din proprietatea privata a orasului în vederea realizarii unui obiectiv industrial. 5/31.01.2017
    4 11.01.2017 Cu privire la aprobarea contului anual de executie a bugetului orasului Tautii Magheraus pe anul 2016. 4/11.01.2017
    3 11.01.2017 Cu privire la aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar pe anul 2016 a sectiunii de dezvoltare, din excedentul bugetului local. 3/11.01.2017
    2 11.01.2017 privind aprobarea propunerilor de dezlipire a unor terenuri din proprietatea privată a oraşului Tăuţii Măgherăuş, deschiderea de coli funciare şi întocmirea unui raport de evaluare în vederea concesionării prin licitaţie publică pentru construirea de locuinţe. 2/11.01.2017
    1 11.01.2017 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru folosirea unor spaţii din incinta fostei scoli din Busag ca Sediu al Politiei Oraşului Tăuţii Măgherăuş. 1/11.01.2017


Decembrie 2016
Numar Data Scurta descriere Vizualizeaza
    191 29.12.2016 privind aprobarea participării unei delegații din partea orasului Tautii Magheraus la întâlnirea finală din cadrul proiectului international Eurobalades, ce va avea loc în Italia în luna mai 2017. 191/29.12.2016
    190 29.12.2016 cu privire la aprobarea cheltuielilor necesare participării unei delegații din orașul Aszod pentru încheierea unui protocol de colaboare între Liceului Tehnologic "Traian Vuia" și Gimnaziului Evanghelic Petofi din orașul Aszod, republica Ungaria. 190/29.12.2016
    189 29.12.2016 privind însusirea raportului de evaluare, aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini, şi a comisiei de licitatie pentru concesionarea prin licitatie publica a unui teren din proprietatea privata a orasului. 189/29.12.2016
    188 29.12.2016 Cu privire la aprobarea executiei bugetului local al orasului Tautii Magheraus la data de 14.12.2016. 188/29.12.2016
    187 29.12.2016 privind modificarea Statutului și Regulamentului de organizare li funcționare al Ocolul silvic Ardud R.A. 187/29.12.2016
    186 29.12.2016 cu privire la constatarea încetarii contractelor de concesiune nr. 6983 și 6984 din 13.11.2013 la cererea concesionarului Kira Natalia-Maria. 186/29.12.2016
    185 29.12.2016 Cu privire la aprobarea planului de lucrări de interes local ce vor fi prestate de beneficiarii ajutorului social conform Legii nr. 416/2001 și a criteriilor pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă pentru anul 2017 la nivelul orașului Tăuții Măgherăuș. 185/29.12.2016
    184 29.12.2016 privind aprobarea stabilirii unui număr maxim de 16 posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap la nivelul Primăriei orașului Tăuții Măgherăuş pentru anul 2017, şi insusirea raportului privind activitatea asistenților personali în anul 2016. 184/29.12.2016
    183 16.12.2016 privind aprobarea alocarii drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Liceului "Traian Vuia" Tautii Magheraus, care au solicitat decontarea cheltuielilor de deplasare pe perioada septembrie - noiembrie 2016. 183/16.12.2016
    182 16.12.2016 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017. 182/16.12.2016 - Taxe speciale - Anexa I - Anexa II
    181 16.12.2016 Privind rectificarea bugetului local al oraşului Tăuţii Măgherăuş pe anul 2016. 181/16.12.2016
    180 07.12.2016 privind aprobarea extinderii ariei de delegare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare a orașului Tăuții Măgherăuș către SC VITAL SA Baia Mare prin încredințarea prestării serviciului de canalizare. 180/07.12.2016
    179 07.12.2016 Privind rectificarea bugetului local al oraşului Tăuţii Măgherăuş pe anul 2016. 179/07.12.2016


Noiembrie 2016
Numar Data Scurta descriere Vizualizeaza
    178 28.11.2016 privind aprobarea semnării Acodrului de parteneriat dintre Liceul Tehnologic „Traian Vuia” Tăuții Măgherăuș și Școala Gimnazială Jurilovca, în cadrul proiectului "Caruselul Prieteniei". 178/28.11.2016
    177 28.11.2016 privind aprobarea cuantumului valoric al normei de hrană pentru personalul din cadrul Poliției Locale a orașului Tăuții Măgherăuș. 177/28.11.2016
    176 28.11.2016 Privind prorogarea termenului de depunere a candidaturilor pentru calitatea de membru in consiliul de administratie al SC Prima Tauti SRL. 176/28.11.2016
    175 28.11.2016 cu privire la aprobarea intrării în legalitate cu suprafața de teren de 407 mp înscrisă în CF 54425 Tăuții Măgherăuș, număr cadastral 54425. 175/28.11.2016
    174 28.11.2016 cu privire la constatarea încetarii contractului de concesiune nr. 211 DIN 01.11.2008 la cererea concesionarului Manța Lucian Aurel. 174/28.11.2016
    173 28.11.2016 cu privire la aprobarea repoziționării nr. cadastral 51782 din CF 51782 Tăuții Măgherăuș. 173/28.11.2016
    172 28.11.2016 Privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere pentru spațiul cu destinatie locuinţa socială situat in loc. Nistru, str. 105, nr. 24, ap. 6. 172/28.11.2016
    171 16.11.2016 cu privire la aprobarea completării HCL 139 din 30.09.2016. 171/16.11.2016
    170 16.11.2016 cu privire la aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi al Orașului Tăuții Măgherăuș. 170/16.11.2016
    169 16.11.2016 cu privire la completarea Planului Strategic de dezvoltare socio-economica a orasului Tautii Magheraus pentru perioada 2014-2020. 169/16.11.2016
    168 16.11.2016 cu privire la desemnarea consilierilor locali care vor participa la adunarea sătească prilejuită de alegerea delegatului sătesc din localitatea Ulmoasa. 168/16.11.2016
    167 16.11.2016 cu privire la aprobarea participării unei delegații a Liceului Tehnologic "Traian Vuia" la Gimnaziul Evanghelic Petofi din orașul Aszod. 167/16.11.2016
    166 16.11.2016 cu privire la aprobarea achiziționării a 3600 bucati de steaguri tricolore. 166/16.11.2016
    165 16.11.2016 cu privire la aprobarea cheltuielilor necesare participarii grupului de majorete "Stibina" la concursul international al dansului și coregrafiei "Arlechin" ce va avea loc în perioada 18-20 noiembrie 2016 la Botosani. 165/16.11.2016
    164 16.11.2016 cu privire la aprobarea cheltuielilor necesare pentru sărbătorirea Zilei Naționale a României, precum și pentru achiziționarea pachetelor cadou ce se vor acorda cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2016. 164/16.11.2016


Octombrie 2016
Numar Data Scurta descriere Vizualizeaza
    163 31.10.2016 Privind aprobarea folosirii sălii de sport a Liceului Tehnologic Taian Vuia în scopul efectuării antrenamentelor de către Clubul Sportiv Colibri. 163/31.10.2016
    162 31.10.2016 Cu privire la aprobarea unor operatiuni de dezlipire a unor terenuri din proprietatea privata a orasului si atribuire de numar cadastral. 162/31.10.2016
    161 31.10.2016 Cu privire la aprobarea unor operatiuni de dezlipire a unor terenuri din proprietatea privata a orasului si atribuire de numar cadastral. 161/31.10.2016
    160 31.10.2016 Cu privire la aprobarea unor operatiuni de dezlipire a unor terenuri din proprietatea privata a orasului si atribuire de numar cadastral. 160/31.10.2016
    159 31.10.2016 Privind aprobarea Planului Teritorial Comun de Actiune-la nivelul orasului Tauţii Măgherăuş, pentru cresterea gradului de siguranta al elevilor si a personalului didactic si prevenirea delicventei juvenile în incinta si în zonele adiacente unitatilor de invatamânt preuniversitar. 159/31.10.2016
    158 31.10.2016 Cu privire la aprobarea executiei bugetului local al orasului Tautii Magheraus aferenta trimestrului III al anului 2016. 158/31.10.2016
    157 12.10.2016 Privind aderarea Orașului Tăuții Măgherăuș la teritoriul FLAG Somes Tisa constituit prin Grupul de acţiune locală Pescăresc Somes Tisa (prescurtat Grup Local Pescaresc Somes Tisa ; FLAG Somes Tisa) 157/12.10.2016
    156 07.10.2016 Privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase de pe terenul expropiat în vederea realizării obiectivului "Extindere și modernizare suprafețe aeroportuare la RA Aeroportul Internațional Baia Mare" 156/07.10.2016


Septembrie 2016
Numar Data Scurta descriere Vizualizeaza
    137 20.09.2016 Privind aprobarea participarii Consiliului Local al orasului Tautii Magheraus la realizarea activitatilor proiectului international Eurobalades. 137/20.09.2016
    136 20.09.2016 Privind aprobarea asigurarii temporare a conducerii SC PRIMA TAUTI S.R.L. si aprobarea procedurii de selectie a noului consiliului de administratie. 136/20.09.2016
    134 01.09.2016 Cu privire la realizarea unor operatiuni de dezlipire a unui teren din proprietatea privata a orasului. 134/01.09.2016
    133 01.09.2016 Privind aprobarea cuantumului maxim si conditiile de acordare a prestatiilor financiare exceptionale conform prevederilor Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului. 133/01.09.2016
    132 01.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor de pe raza orasului Tautii Magheraus,care nu se supun inmatricularii. 132/01.09.2016
    131 01.09.2016 privind repartizarea unui spaţiu pentru a fi amenajat si dotat în vederea utilizarii ca locuinţă socială dlui Goje Daniel Tiberiu. 131/01.09.2016
    130 01.09.2016 Privind desemnarea a trei reprezentanti din partea Consiliului Local Tăuţii Măgherăuş în Consiliul de administratie al Liceului "Traian Vuia" Tauţii Măgherăuş. 130/01.09.2016
    129 01.09.2016 Privind rectificarea bugetului local al oraşului Tăuţii Măgherăuş pe anul 2016. 129/01.09.2016


August 2016
Numar Data Scurta descriere Vizualizeaza
    128 10.08.2016 Privind aprobarea intocmirii studiilor de prefezabilitate, fezabilitate si a proiectelor tehnice pentru obiectivele de investiții aferente perioadei 2016- 2020. 128/10.08.2016
    127 10.08.2016 privind aprobarea alocării de la bugetul locasl al orașului Tăuții Măgherăuș a sumei de 33.773,01 lei pentru Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică de Maramureș -Baia Mare conform Deciziei Civile nr. 139/A a Tribunalului Maramureș. 127/10.08.2016
    126 10.08.2016 Privind aprobarea Studiului de fezabilitate al proiectului Reconversia si refunctionalizarea terenurilor vacante si neutilizate din zona centrala a orasului Tautii Magheraus, astfel cum a fost revizuit. 126/10.08.2016
    125 10.08.2016 Cu privire la aprobarea unor operatiuni de dezlipire a unor terenuri din proprietatea privata a orasului si atribuire de numar cadastral. 125/10.08.2016
    124 10.08.2016 privind aprobarea alocarii drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Liceului "Traian Vuia" Tautii Magheraus, care au solicitat decontarea cheltuielilor de deplasare pe perioada mai- iunie 2016. 124/10.08.2016
    123 10.08.2016 cu privire la aprobarea alocarii din bugetul local pe anul 2016 a sumei de 5.000 lei pentru Tarnosirea Bisericii Ortodoxe Măgherăuș. 123/10.08.2016
    122 10.08.2016 cu privire la aprobarea alocarii sumei de 7000 lei necesare asigurarii transportului Fanfarei "Stibina" la evenimentul Sarbatori de Fanfare "Diko Iliev" - Oriahovo 2016, Bulgaria. 122/10.08.2016
    121 10.08.2016 privind însusirea raportului de evaluare, aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini, şi a comisiei de licitatie pentru vânzarea prin licitatie publica a unui teren din proprietatea privata a orasului în vederea realizarii unui obiectiv industrial. 121/10.08.2016
    120 10.08.2016 privind însusirea raportului de evaluare, aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini, şi a comisiei de licitatie pentru vânzarea prin licitatie publica a unui teren din proprietatea privata a orasului în vederea realizarii unui obiectiv industrial. 120/10.08.2016
    119 10.08.2016 Privind rectificarea bugetului local al oraşului Tăuţii Măgherăuş pe anul 2016. 119/10.08.2016


Iulie 2016
Numar Data Scurta descriere Vizualizeaza
    118 30.07.2016 Privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD)2016 Oraș Tăuții Măgherăuș. 118/30.07.2016
    117 30.07.2016 privind însusirea Acordului de reabilitare drumuri de exploatare încheiat cu SC TĂUȚII IUGA SRL. 117/30.07.2016
    116 30.07.2016 Privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere pentru spatiile cu destinatie locuinţa socială situate in loc. Nistru, str. 105, nr.4/6; 4/7. 116/30.07.2016
    115 30.07.2016 Cu privire la constatarea încetarii contractelor de concesiune nr. 5701/09.03.2013 si 5700/09.03.2013 la cererea concesionarului Ghiodean Mihaita Andrei. 115/30.07.2016
    114 30.07.2016 Cu privire la aprobarea organizarii Concursului de Pescuit Sportiv- Lac Nistru si alocarea sumelor necesare desfasurarii acestuia. 114/30.07.2016
    113 30.07.2016 privind aprobarea programului si alocarea sumelor necesare desfasurarii evenimentului "Europa Unita multicultural si infratita- Pasi spre viitor". 113/30.07.2016
    112 30.07.2016 Cu privire la aprobarea unor operatiuni de dezlipire a unor terenuri din proprietatea privata a orasului si atribuire de numar cadastral. 112/30.07.2016
    111 30.07.2016 privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor pentru UAT Tautii Magheraus. 111/30.07.2016
    110 30.07.2016 Privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul II pe anul 2016. 110/30.07.2016
    109 30.07.2016 Privind desesemnarea unui reprezentant din partea Orasului Tautii Magherauş în Adunarea Generala a Actionarilor a SC Vital SA. 109/30.07.2016
    108 30.07.2016 cu privire la constatarea încetarii contractului de concesiune nr. 163/29.03.2011 si 181/29.03.2011 la cererea concesionarului Siderias Teodor. 108/30.07.2016
    107 30.07.2016 privind aprobarea încheierii unui contract de muncă pe perioadă nedeterminată a unui asistent personal. 107/30.07.2016
    106 30.07.2016 Privind aprobarea REGULAMENTULUI DE PESCUIT PENTRU LACUL NISTRU. 106/30.07.2016
    105 30.07.2016 Privind aprobarea unor virari de credite. 105/30.07.2016
    104 30.07.2016 privind mandatarea Domnului Anton ARDELEAN, Primarul Orașului Tăuții Măgherăuș, în calitate de reprezentant al Orașului Tăuții Măgherăuș în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare, să voteze pentru actualul program de transport public local de călători din Zona Metropolitană Baia Mare, pe raza UAT Tautii Magheraus. 104/30.07.2016
    103 30.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al orasului Tăuţii Măgherăuş ca membru in Adunarea Generala a ADI-Maramures, pentru mandatul 2016 – 2020. 103/30.07.2016
    102 30.07.2016 privind însusirea Acordului de reabilitare drumuri de exploatare încheiat cu SC IOAN DRAGOȘ TRANSPORT SRL. 102/30.07.2016
    101 30.07.2016 privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Tăuţii Măgherăuş. 101/30.07.2016
    100 30.07.2016 Privind validarea mandatului dlui consilier Șomcutean Marinică din cadrul Consiliului local al orașului Tăuții Măgherăuș. 100/30.07.2016


Iunie 2016
Numar Data Scurta descriere Vizualizeaza
    99 30.06.2016 Privind aprobarea unor virari de credite. 99/30.06.2016
    98 30.06.2016 privind însusirea raportului de evaluare, aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini, şi a comisiei de licitatie pentru vânzarea prin licitatie publica a unui teren din proprietatea privata a orasului în vederea realizarii unui obiectiv industrial. 98/30.06.2016
    97 30.06.2016 privind exprimarea acordului de principiu referitor la vânzarea prin licitatie publică a unor terenuri din proprietate privată a oraşului Tăuţii-Măgherăuş, zona industrială Siromex si aprobarea operaţiunilor de dezmembrare, întăbulare, evaluare in vederea vânzarii. 97/30.06.2016
    96 30.06.2016 Privind aprobarea comasării unor parcele de teren și atribuirea de număr cadastral. 96/30.06.2016
    95 30.06.2016 cu privire la realizarea unor operatiuni de dezlipire a unui teren în suprafață de 188099 mp din proprietatea privata a orasului Tăuții Măgherăuș si atribuire de numar cadastral. 95/30.06.2016
    94 30.06.2016 cu privire la realizarea unor operatiuni de dezlipire a unui teren în suprafață de 188099 mp din proprietatea privata a orasului Tăuții Măgherăuș si atribuire de numar cadastral. 94/30.06.2016
    93 30.06.2016 Privind desemnarea membrilor în comisiile de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Tăuţii Măgherăuş . 93/30.06.2016
    92 24.06.2016 privind alegerea viceprimarului orasului Tautii Magheraus. 92/24.06.2016
    91 24.06.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta. 91/24.06.2016
    90 24.06.2016 privind declararea ca legal constituit a Consiliului Local. 90/24.06.2016
    89 24.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor din cadrul Consiliului Local. 89/24.06.2016
    88 24.06.2016 privind alegerea comisiei de validare. 88/24.06.2016
    87 22.06.2016 privind aprobarea programului şi a cheltuielilor necesare pentru organizarea manifestarilor prilejuite de Sărbătoarea Orașului Tăuții-Măgherăuș 2016. 87/22.06.2016
    86 22.06.2016 cu privire la identificarea de carte funciară a imobilelor din domeniul public al orașului Tăuții Măgherăuș, imobile cuprinse în obiectivul "Reconversia și refuncționalizarea terenurilor vacante și neutilizate din zona centrală a orașului Tăuții Măgherăuș". 86/22.06.2016
    85 14.06.2016 Proiect de hotarare cu privire la aprobarea, de principiu, a incheierii unui acord notarial intre UAT Tautii Magheraus si persoane fizice si juridice pentru trecerea din domeniul privat in domeniul public al orasului, a suprafetelor de teren, necesare implementarii proiectului "Canalizare cu statie de epurare in localitatile Tautii Magheraus, Busag si Merisor", in vederea amplasarii pe acestea a retelei de canalizare intocmirea documentatiilor tehnice necesare. 85/14.06.2016
    84 14.06.2016 cu privire la modificarea hotararii nr. 58/2016 adoptata de Consiliul Local privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica si reprezentare în instanta cu cabinet de avocat 84/14.06.2016


Mai 2016
Numar Data Scurta descriere Vizualizeaza
    68 05.05.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru amenajare Teren de Sport in oras Tautii Magherraus loc. Merisor str. 133 69/05.05.2016
    69 05.05.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru schimbare de Destinatie din Casa de Locuit in Cladire Administrativa- Sediu ISU si Politia Locala, Tautii Magheraus str. 21 nr. 10. 69/05.05.2016
    70 05.05.2016 Privind rectificarea bugetului local al oraşului Tăuţii Măgherăuş pe anul 2016 70/05.05.2016
    71 13.05.2016 Cu privire la valorificarea deseurilor provenite din demolari 71/13.05.2016
    72 13.05.2016 Privind aprobarea Planului Strategic de dezvoltare socio-economica a orasului Tautii Magheraus pentru perioada 2014-2020 72/13.05.2016
    73 13.05.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru "Reabilitare strada nr.111, L=1,300km în orașul Tăuții-Măgherăuș" 73/13.05.2016
    74 13.05.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru Amenajare Locuri de Joaca pe raza UAT Tautii Magheraus 74/13.05.2016
    75 13.05.2016 cu privire la aprobarea alocarii din bugetul local pe anul 2016 a sumei de 10.000 lei necesare pentru participarea la concursul "Pompierul voluntar în grija comunității locale" - faza judeteana. 75/13.05.2016
    76 13.05.2016 cu privire la aprobarea alocarii din bugetul local pe anul 2016 a sumei de 2.500 lei necesare organizarii evenimentelor ocazionate de inaugurarea canalizării cu stație de epurare în localitățile Tăuții Măgherăuș, Bușag și Merișor. 76/13.05.2016
    77 31.05.2016 Privind rectificarea bugetului local al oraşului Tăuţii Măgherăuş pe anul 2016. 77/31.05.2016
    78 31.05.2016 privind aprobarea clauzelor contractului de închiriere a terenului intravilan in suprafata de 1200 mp, CF 50267, nr. Cad. 50267, situat in loc. Nistru, str. 105 de la CNMPN REMIN S.A si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiţii "Amenajare Teren de Sport in oras Tautii Magheraus loc. Nistru str. 105". 78/31.05.2016
    79 31.05.2016 Privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere pentru spatiile cu destinatie locuinţa socială situate in loc. Nistru, str. 105, nr. 24/4; 26/2; 4/3. 79/31.05.2016
    80 31.05.2016 Privind actualizarea inventarului domeniului public al orasului Tautii Magheraus. 80/31.05.2016
    81 31.05.2016 Privind acceptarea unei donații în domeniul public al orasului Tautii Magheraus oferit de proprietarii Ionica Marius Florin, Ionica Evelin Marina, Ionica Constantin si Ionica Cristina. 81/31.05.2016
    82 31.05.2016 privind imputernicirea domnului Ardelean Anton, primar al orasului Tautii Magheraus sa reprezinte UAT Tautii Magheraus in proiectul "Amenajare Centru Civic din Orasul Tautii Magheraus". 82/31.05.2016
    83 31.05.2016 privind aprobarea alocarii drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Liceului "Traian Vuia" Tautii Magheraus, care au solicitat decontarea cheltuielilor de deplasare pe perioada aprilie 2016. 83/31.05.2016


Aprilie 2016
Numar Data Scurta descriere Vizualizeaza
    67 27.04.2016 Cu privire la aprobarea închirierii prin licitatie publică a unor suprafete de pasune, a Caietului de sarcini si a comisiei de licitatie. 67/27.04.2016
    66 27.04.2016 Cu privire la aprobarea metodologiei privind calculul pretului de referinta al masei lemnoase pe picior, precum si calculul pretului de pornire in licitatie sau vanzare directa al masei lemnose fasonate in functie de specie si sortiment. 66/27.04.2016
    65 27.04.2016 Privind aprobarea schimbarii titularului contractului nr. 6123/16.08.2007 si prelungirea acestuia. 65/27.04.2016
    64 27.04.2016 Privind aprobarea închirierii unui spatiu ca locuinţa socială Dnei Hornyak Erika. 64/27.04.2016
    63 27.04.2016 Privind actualizarea inventarului domeniului public al orașului Tăuții Măgherăuș și constatarea apartenentei la domeniul public a unor imobile, în vederea realizarii unor operatiuni de dezlipire si atribuire de numar cadastral. 63/27.04.2016
    62 27.04.2016 Cu privire la aprobarea unor operatiuni de dezlipire a unor terenuri din proprietatea privata a orasului si atribuire de numar cadastral. 62/27.04.2016
    61 27.04.2016 privind aprobarea alocarii drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Liceului „Traian Vuia” Tautii Magheraus, care au solicitat decontarea cheltuielilor de deplasare pe perioada februarie-martie 2016. 61/27.04.2016
    60 27.04.2016 Cu privire la aprobarea executiei bugetului local al orasului Tautii Magheraus aferenta trimestrului I al anului 2016. 60/27.04.2016
    59 18.04.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru proiectul Capela Mortuara in localiatatea Busag, Orasul Tautii Magheraus. 59/18.04.2016
    58 18.04.2016 cu privire la aprobarea încheierii unui contract de asistenta juridica si reprezentare în instanta cu cabinet de avocat. 58/18.04.2016
    57 18.04.2016 privind aprobarea studiului de oportunitate și a documentatiei de atribuire pentru concesionarea prin licitație publică a unui teren in suprafata de 2.800 mp din proprietatea privata a orasului. 57/18.04.2016
    56 18.04.2016 privind aprobarea studiului de oportunitate și a documentatiei de atribuire pentru concesionarea prin licitație publică a unui teren in suprafata de 12.004 mp din proprietatea privata a orasului. 56/18.04.2016
    55 18.04.2016 privind aprobarea studiului de oportunitate și a documentatiei de atribuire pentru concesionarea prin licitație publică a unui teren in suprafata de 7.000 mp din proprietatea privata a orasului. 55/18.04.2016
    54 18.04.2016 privind transmiterea in administrarea Liceului Tehnologic "Traian Vuia" , a imobilelor terenuri si cladiri, proprietate publica a U.A.T. Tautii Magheraus, in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant de pe raza Orasului Tautii Magheraus. 54/18.04.2016


Martie 2016
Numar Data Scurta descriere Vizualizeaza
    53 31.03.2016 cu privire la aprobarea alocarii din bugetul local pe anul 2016 a sumei de 1.500 lei necesare pentru organizarea Zilei Rromilor. 53/31.03.2016
    52 31.03.2016 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale. 52/31.03.2016
    51 31.03.2016 cu privire la constatarea încetarii contractului de concesiune nr. 6985/2013 la cererea concesionarului Dumitru Cristina Veronica. 51/31.03.2016
    50 31.03.2016 privind rezilierea la cerere a contractului de închiriere locuință socială nr. 9849/2015. 50/31.03.2016
    49 31.03.2016 cu privire la aprobarea încheierii unui contract de asistenta juridica si reprezentare în instanta cu cabinet de avocat. 49/31.03.2016
    45 31.03.2016 privind finantarea nerambursabila a proiectelor culturale si sportive pentru anul 2016. 45/31.03.2016
    44 31.03.2016 cu privire la aprobarea alocarii din bugetul local pe anul 2016 a sumei de 3.500 lei necesare pentru organizarea Cupei Primăverii la fotbal. 44/31.03.2016
    43 31.03.2016 Privind actualizarea inventarului domeniului public al orașului Tăuții Măgherăuș și constatarea apartenentei la domeniul public a unui teren, în vederea realizarii unor operatiuni de dezlipire si atribuire de numar cadastral acestor terenuri. 43/31.03.2016
    42 31.03.2016 privind aprobarea modificării art. 2 din HCL nr. 27/29.02.2016. 42/31.03.2016
    41 31.03.2016 Privind actualizarea inventarului domeniului public al orașului Tăuții Măgherăuș și constatarea apartenentei la domeniul public a unui teren, în vederea realizarii unor operatiuni de dezlipire si atribuire de numar cadastral acestor terenuri. 41/31.03.2016
    40 31.03.2016 Privind actualizarea inventarului domeniului public al orașului Tăuții Măgherăuș și constatarea apartenentei la domeniul public a unui teren, în vederea realizarii unor operatiuni de dezlipire si atribuire de numar cadastral acestor terenuri. 40/31.03.2016
    39 24.03.2016 Privind rectificarea bugetului local al oraşului Tăuţii Măgherăuş pe anul 2016 si aprobarea unor virari de credite. 39/24.03.2016
    38 24.03.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru reabilitarea Dispensarului Uman Tăuţii Măgherăuş. 38/24.03.2016
    37 07.03.2016 cu privire la aprobarea alocarii din bugetul local pe anul 2016 a sumei de 5.000 lei pentru Biserica Ortodoxă Măgherăuș, necesare organizarii Târnosirii. 37/07.03.2016
    35 07.03.2016 cu privire la aprobarea programului manifestărilor prilejuite de aniversarea a 4 ani de activitate de către Fanfara Stibina a Orașului Tăuții Măgherăuș. 35/07.03.2016
    34 07.03.2016 privind aprobarea vânzării unui teren proprietate privată a oraşului Tăuţii-Măgherăuş în suprafata de 210.000 mp, înscis în CF 55107 Tăuții Măgherăuș, către S.C UNIVERSAL ALLOY CORPORATION EUROPE SRL. 34/07.03.2016


Februarie 2016
Numar Data Scurta descriere Vizualizeaza
    33 29.02.2016 privind procedura de acordare a unor facilităţi fiscale pentru obligaţii de plată restante datorate bugetului local al Orasului Tautii Magheraus. 33/29.02.2016
    32 29.02.2016 privind aprobarea alocarii drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Liceului "Traian Vuia" Tautii Magheraus, care au solicitat decontarea cheltuielilor de deplasare pe luna IANUARIE 2016. 32/29.02.2016
    31 29.02.2016 privind aprobarea în principiu a proiectului privind repararea și modernizarea Dispensarului uman din orașul Tăuții Măgherăuș și demararea procedurilor în vederea întocmirii documentației tehnicoeconomice. 31/29.02.2016
    30 29.02.2016 privind aprobarea în principiu a proiectului privind realizarea de trotuare în orașul Tăuții Măgherăuș și demararea procedurilor în vederea întocmirii documentației tehnico-economice. 30/29.02.2016
    29 29.02.2016 cu privire la constatarea încetarii contractului de concesiune nr. 5.576/03.09.2013 la cererea concesionarului Oșan Mihaela, administrator al SC NĂZDRĂVANII PRICHINDEI SRL. 29/29.02.2016
    28 29.02.2016 privind aprobarea cuantumului valoric al normei de hrană pentru personalul din cadrul Poliției Locale a orașului Tăuții Măgherăuș. 28/29.02.2016
    27 29.02.2016 privind aprobarea unor lucrări cadastrale în vederea dezlipirii a 5 terenuri aparținând proprietății private a orașului Tăuții Măgherăuș, în vederea dezvoltării zonei industriale din Bușag. 27/29.02.2016
    26 29.02.2016 privind aprobarea studiului de oportunitate și a documentatiei de atribuire pentru concesionarea prin licitație publică a unui teren din proprietatea privata a orasului. 26/29.02.2016


Ianuarie 2016
Numar Data Scurta descriere Vizualizeaza
    22 28.01.2016 Cu privire la realizarea unor operatiuni de dezlipire a unui teren din proprietatea privata a orasului. 22/28.01.2016
    21 28.01.2016 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico economici ai proiectului proiectului "Reabilitare DC 97 DN 1C – Bozânta Mare 0+000 – 3+300, 3,3km". 21/28.01.2016
    20 28.01.2016 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico economici ai proiectului proiectului "Extindere pe verticală a Liceului Tehnologic Traian Vuia". 20/28.01.2016
    19 28.01.2016 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico economici ai proiectului proiectului "Reabilitare DC 103 – Nistru 0+000 – 9+400, 9,4km". 19/28.01.2016
    18 28.01.2016 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico economici ai proiectului proiectului "Reabilitare DC 104 – Tăuții Măgherăuș - Băița – Ulmoasa 0+000 – 10+320, 10,32km". 18/28.01.2016
    17 28.01.2016 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico economici ai proiectului proiectului "Pod peste râul Băița cu legătură între Drumul European E58, Drum Județean DJ109, Aeroclub și Aeroportul Internațional". 17/28.01.2016
    16 28.01.2016 Privind însuşirea raportului elaborat de domnul Primar ARDELEAN ANTON privind starea economică, socială şi de mediu a Orașului Tăuții Măgherăuș pe anul 2015, activitatea administraţiei publice locale în anul 2015. 16/28.01.2016
    15 28.01.2016 privind aprobarea deplasării unei delegaţii din partea primariei Orasului Tautii Magherauş, în Slovacia, în vederea participarii la comemorarea eroilor care au participat la eliberarea orasului Brezno. 15/28.01.2016
    14 28.01.2016 privind aprobarea studiului de oportunitate și a documentatiei de atribuire pentru concesionarea prin licitatie publica a unui teren din proprietatea privata a orasului Tautii Magheraus Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.01.2016. 14/28.01.2016
    13 28.01.2016 privind aprobarea alocarii drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Liceului "Traian Vuia" Tautii Magheraus, care au solicitat decontarea cheltuielilor de deplasare pe luna noiembrie 2015. 13/28.01.2016
    12 28.01.2016 cu privire la aprobarea cuantumului si a numarului de burse scolare pe anul 2016. 12/28.01.2016
    11 28.01.2016 cu privire la aprobarea alocarii din bugetul local pe anul 2016 a sumei de 3.000 lei necesare organizarii evenimentelor ocazionate de comemorarea poetului-erou Ion Sugariu si a sotiei, dna Lucia Soreanu. 11/28.01.2016
    10 28.01.2016 cu privire la constatarea încetarii efectelor HCL nr. 20/2004 la cererea concesionarului Szinkulics Veronica. 10/28.01.2016
    9 28.01.2016 cu privire la constatarea încetarii contractului de concesiune nr. 91/20.02.2007 la cererea concesionarului Rogoz Cornel. 9/28.01.2016
    8 28.01.2016 privind modificarea HCL nr. 137 din 25.11.2008 cu privire la atribuirea in folosinta gratuita a unui teren in vederea construirii unei biserici. 8/28.01.2016
    7 28.01.2016 Privind aprobarea prelungirii închirierii unui spatiu ca locuinţa socială Dl. Vitan Aliosa. 7/28.01.2016
    6 28.01.2016 Cu privire la aprobarea planului de lucrări de interes local ce vor fi prestate de beneficiarii ajutorului social conform Legii nr. 416/2001 și a criteriilor pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă pentru anul 2016 la nivelul orașului Tăuții Măgherăuș. 6/28.01.2016
    5 28.01.2016 privind modificarea Statutului şi Regulamentului de organizare si funcţionare al Ocolului Silvic Ardud R.A. 5/28.01.2016
    4 28.01.2016 cu privire la aprobarea bugetului local al Oraşului Tăuţii Măgheraus pe anul 2016. 4/28.01.2016
    3 28.01.2016 cu privire la aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2015 al Oraşului Tăuţii Măgherăuş în anul 2016. 3/28.01.2016
    2 28.01.2016 Cu privire la aprobarea contului de încheiere al execuţiei bugetare pe anul 2015. 2/28.01.2016
    1 07.01.2016 privind aprobarea bugetului local al Oraşului Tăuţii Măgherăuş pe anul 2016, la venituri și cheltuieli conform legii nr. 339/2015. 1/07.01.2016