Serviciul de Evidenta a populatiei - Tăuţii Măgherăuş


    PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

    

    vezi detaliiDocumente utile
Nr. crt. Descriere Vizualizeaza
1 Cerere pentru eliberarea actului de identitate deschide
2 Anexa 12 - Declaratie primire in spatiul locativ deschide
3 Anexa 13 deschide
4 Anexa 14 deschide
5 Anexa 15 - Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania. deschide
6 Anexa 18 - Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate si resedinta in Romania. deschide
7 Anexa 19 - Cerere pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei. deschide
8 Documente necesare pentru eliberarea cărţii de identitate provizorii cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în românia deschide
9 Contravaloarea actelor de identitate deschide
10 Documente cu care se poate face dovada adresei de domiciliu deschide
11 Documente necesare - pentru eliberarea cărţii de identitate la dobândirea cetăţeniei române deschide
12 Documente necesare - pentru eliberarea cărţii de identitate provizorii când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate deschide
13 Documente necesare - pentru eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani deschide
14 Documente necesare - pentru eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani deschide
15 Documente necesare - pentru eliberarea actului de identitate la: expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei, preschimbare (schimbarea actului de identitate înainte de expirarea termenului de valabilitate) deschide
16 Formular pentru eliberarea actului de identitate deschide
17 Documente necesare - pentru eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România deschide
18 Documente necesare - pentru eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor deschide