• Sediul primariei
  • Sediul Consiliului Local
  • Sediul primariei
  • Scoala din Nistru
  • Aeroportul International
  • Valea Nistrului
  • Statia de Epurare Merisor
  • Statia de Epurare Merisor

    Sărbătoarea Oraşului Tăuţii Măgherăuş - 25 Iunie 2017

    

    vezi Afisul    Important - Anunt licitatie concesiune teren în suprafaţă de 2.952 mp - 31.05.2017

    

    vezi Anuntul    vezi Procedura    Important - Colectarea deseurilor - 30.05.2017

    

    vezi Anuntul    Anunt de interes general - Concurs de pescuit la Lacul Nistru - 21.05.2017

    

    vezi Regulamentul    Anunt de interes general - Nr. 4100/03.05.2017

    

    vizualizeaza Anuntul    Anunt - În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003,  privind transparenţa decizionala în administraţia publica, republicata, aducem la cunostiinta publica prin afişare la sediul Primariei din strada nr.1, nr. 194 şi pe site-ul oficial www.tautiimagheraus.ro, Proiectul  de hotarare   privind vânzarea terenurilor concesionate in în favoarea proprietarilor constructiilor edificate pe acestea, precum şi aprobarea procedurii de vânzare.

    vezi Anuntul    vezi Procedura    vezi Proiect HCL    vezi Raport Specialitate

    vizualizeaza Anuntul    Anunţ public - Primăria Oraşului Tăuţii Măgherăuş, organizeaza licitatie publica in data de 12.04.2017 ora 10:00 la sediul primariei, pentru un numar de 190 de loturi, in vederea construirii de locuinte - Anunt nr. 2356 din 14.03.2017.


    vizualizeaza Anuntul    Anunţ public - Primăria Oraşului Tăuţii Măgherăuş, Comisia Locală de Aplicare a Legilor Fondului Funciar - Anunt nr. 1802 din 28.02.2017.


    vizualizeaza Anuntul