Sectiunea Compartimentului Implementare Proiecte si Strategii


Documente elaborate
Nr. crt. Data Titlu Ghid-uri
1. 14.03.2017 Anunţ de interes public - orasul Tăuţii Măgherăuş, in baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, face cunoscute domeniile pentru care se acorda finantari nerambursabile pentru anul de executie financiara 2017...         Vezi anunt          Cultura 

 Sport 

 Tineret 
2. 24.11.2016 Strategia de dezvoltare durabila a Orasului Tăuţii Măgherăuş - Perioada de programare 2014-2020 vezi strategia