Casatorie

Sindrestean & Gherman

Casatorie

Cadar & Ilie

Casatorie

Micle & Szasz
Goja RodicaPersoana contact
Documente utile
Descriere Vizualizeaza
Program de lucru cu publicul Descarcare
Cerere pentru eliberarea actului de identitate Descarcare
Cerere pentru eliberarea actului de identitate, in caz de furt sau pierdere Descarcare
Taxe aferente servicii eliberare carti identitate Descarcare
Documente necesare inregistrarea nasterii Descarcare
Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania. Descarcare
Documente necesare inregistrarea decesului Descarcare
Cerere pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei. Descarcare
Documente necesare pentru eliberarea cărţii de identitate provizorii cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în românia Descarcare
Carte de identitate provizorie Descarcare
Transcriere certificate Transcriere certificate
Eliberarea cartii de identitate la obtinerea cetateniei romane Descarcare
Documente necesare – pentru eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani Descarcare
Documente necesare pentru intocmirea dosarului de casatorie Descarcare
Documente necesare – pentru eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România Descarcare
Documente necesare – pentru eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor Descarcare
Documente care pot servi drept dovada a adresei de domiciliu Descarcare
Documente necesare pentru eliberarea Anexei 24, in vederea deschiderii procedurii succesorale Descarcare
Documente necesare – pentru eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani Descarcare