Raportul  Primarului 2022

Raport de informare la 26.10.2022

Raport de informare la 26.10.2022

Legea nr. 544/2001

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001, în anul 2021

Legea nr. 52/2013

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2013, în anul 2021