SIDU 2023-2030 Tautii Magheraus

Kovacs Robert

PMUD 2023-2030 Tautii Magheraus

Comunicat Demarare Proiect „ÎNFIINȚAREA ȘI DOTAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN ORAȘUL TĂUȚII MĂGHERĂUȘ, JUD. MARAMUREȘ”

Numele proiectului: „ÎNFIINȚAREA ȘI DOTAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN ORAȘUL TĂUȚII MĂGHERĂUȘ, JUD. MARAMUREȘ”

Numele beneficiarului: UAT Oraș Tăuții Măgherăuș

Obiectivele proiectului: Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar (CAV) cu scopul de a asigura colectarea separată a deșeurilor menajere care nu pot fi colectate în sistem ”door-to-door”, în vederea creșterii ratei de colectare selectivă a deșeurilor în orașul Tăuții Măgherăuș.

Valoarea totală a proiectului: 4.558.786,52 Lei

Data începerii și finalizării proiectului: 06.02.2023 – 05.06.2024

Codul proiectului: C3I1A0122000133

Descarca comunicatul

Comunicat Demarare Proiect „Ansamblul de locuințe sociale pentru tinerii aflați în dificultate din Oraș Tăuții Măgherăuș, Jud. Maramureș”

Numele proiectului: „Ansamblul de locuințe sociale pentru tinerii aflați în dificultate din Oraș Tăuții Măgherăuș, Jud. Maramureș”

Numele beneficiarului: UAT Oraș Tăuții Măgherăuș

Obiectivele proiectului: construirea de locuințe sociale pentru tinerii care provin din grupuri sau comunități marginalizate, contribuind astfel la îmbunătățirea furnizării de servicii sociale la nivel local.

Valoarea totală a proiectului: 18.962.809,85 Lei

Data începerii și finalizării proiectului: 09.12.2022 – 08.03.2026

Codul proiectului: C10-I2-128

Descarca comunicatul

Strategia de Dezvoltare Locala 2014-2020

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Proiect “Târgul European” – finanţat prin Europa pentru Cetăţeni

Participare: proiectul a permis întrunirea a 500 de cetăţeni (tineri, profesori, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale etc.), dintre care 20 originari din oraşul Aszod (Ungaria), 15 din oraşul Martfu (Ungaria), 22 originari din orașul Tisovec (Slovacia),16 originari din orasul Tuchow (Polonia),427 din Tăutii-Măgherăuş (România).

Locul/Datele: întrunirea a avut loc în oraşul Tăuţii-Măgherăuş, jud.Maramureş, (Romania) de la 03/09/2018 la 10/09/2018.

Descriere succintă: Scopul proiectului a fost acela de a creşte nivelul de conştientizare al participanţilor şi al publicului larg cu privire la valorile comune şi la importanţa conservării şi a promovării Patrimoniului Cultural European, ca resursă comună. In contextul în care oraşele Tisovec (Slovacia) şi Tăuţii-Măgherauş (Romania) il omagiază pe poetul Ion Şiugariu, ca erou comun, 2 zile au fost dedicate cunoaşterii şi promovării vieţii şi operei acestuia.

Ziua de 03/09/2018 a fost consacrată pentru sosirea şi acomodarea delegaţiei slovace.

Ziua de 04/09/2018 a fost dedicată următoarelor activităti: Jocuri de cunoaştere, Workshop – prezentarea vieţii şi a operei poetului Ion Şiugariu (acesta s-a născut în satul Băiţa din oraşul Tăuţii-Măgherăuş, iar în cel de al Doilea Război Mondial, ca şi soldat, a participat la eliberarea oraşului Tisovec, după care şi-a pierdut viaţa în încercarea de eliberare a oraşului Brezno-Slovacia).

Ziua de 05/09/2018 a fost consacrată pentru vizitarea localităţii Băiţa, a Casei Memoriale Ion Şiugariu şi pentru pregatirea jocurilor de cunoaştere şi a unor activităţi de socializare pentru participanţii care urmau să sosească.

Ziua de 06/09/2018 a fost dedicată sosirii şi acomodării celorlalte delegaţii. După amiază au avut loc jocuri de cunoaştere şi de socializare şi a fost prezentat programul pentru următoarele zile.

Ziua de 07/09/2018 a fost consacrată pentru desfăşurarea unui workshop, în cadrul căruia participanţii din fiecare ţara, împreuna cu reprezentanţi ai etniei rome, au prezentat materiale video/prezentări power-point despre zona/regiunea din care provin, despre tradiţii, obiceiuri, gastronomia specifică etc. La finalul prezentărilor, împărtiţi în grupuri mixte de lucru, aceştia au identificat diverse modalităţi de conservare şi de valorificare a patrimoniului cultural comun, inclusiv prin voluntariat. În a doua parte a zilei, participanţii au vizitat Biserica reformată din Tăuţii-Măgherăuş, unde corul Stellaria Media din orașul Aszod a susţinut un concert, Muzeul Misztotfalusi Kiss Miklos si Centrul didactic de permacultură – Baza Ulmu. Dupa aceea au pregatit standurile pentru expoziţie.

Ziua de 08/09/2018 a fost rezervată pentru participarea la activitaţile organizate cu ocazia desfăşurării Bulciului – sărbătoarea oraşului Tăuţii-Măgherăuş – care au avut loc în localitatea Băiţa. În program au fost incluse momente solemne, cu intonarea imnurilor ţărilor angrenate în acest proiect şi al Uniunii Europene, a fost prezentat proiectul şi partenerii publicului larg, a avut loc un spectacol de dansuri şi cântece tradiţionale româneşti, au fost sărbătorite cuplurile, care în cursul anului au implinit 50 de ani de căsătorie; doritorii au putut lua parte la o liturghie ecumenică, unde a avut loc şi un concert de muzică bisericească susţinut de corul din Aszod – Ungaria. Dupa masă a avut loc o expoziţie culinară şi de produse lucrate manual. În cadrul cinei interculturale, unii participanţi din ţara fiecărui partener, îmbracati în portul popular au cântat cântece tradiţionale si/sau au dansat, invitantandu-i si pe ceilalti să li se alăture.

Ziua de 09/09/2018 a fost consacrată pentru o vizita la Casa Olarului din oraşul Baia Sprie, unde un meşter popular, recunoscut internaţional, a oferit o lecţie de olărit şi a împărtăşit impresii despre acest meşteşug. Prânzul a fost servit la o stână de oi, unde doritorii au avut posibilitatea să folosescă tulnicul pentru chemarea oilor. După masă a avut loc a doua parte a workshop-ului, în cadrul căruia, participanţii, de această dată pe grupuri naţionale, au identificat asemănări între culturile tărilor participante. La sfârşitul zilei a avut loc evaluarea finală.

Ziua de 10/09/2018 a fost consacrată pentru salutarea delegaţiilor şi plecarea acestora.

Proiect “Parc de relaxare şi agrement Hoşteze, Oraş Tăuţii Măgherăuş” – finanţat prin POR 2014-2020 , Axa 5.2

Comunicat presa
Descriere proiect

1. Titlu Proiectului: „Parc de relaxare şi agrement Hoşteze, Oraş Tăuţii Măgherăuş”

2. Denumire beneficiar: Oraşul Tăuţii Măgherăuş Denumire partener: nu este cazul

3. Scopul proiectului: Obiectivul general al proiectului urmărește valorificarea durabilă a spațiului urban, prin reconversia unui teritoriu neutilizat din orașul Tăuţii Măgherăuş în spaţiu verde, în scopul redării acestuia spre utilizare întregii comunități.

4. Obiective specifice:

a) Amenajarea unui spaţiu verde cu suprafaţa totală de 68.798 mp în oraşul Tăuţii Măgherăuş, în termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finanţare.

b) Amenajarea de alei pietonale în suprafaţa de 4.578 mp în oraşul Tăuţii Măgherăuş, în termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finanţare.

c) Amenajarea unei piste de alergat de 1.000 m (1.206 mp), în termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finanţare.

d) Amenajarea a patru locuri de joaca pentru copii în suprafaţa de 869,08 mp, în termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finanţare.

e) Amenajarea a trei zone de fitness în suprafaţa de 651,81 mp, în termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finanţare.

f) Amenajarea unor scuaruri în suprafaţa de 864,11 mp, în termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finanţare.

g) Împrejmuirea spaţiului verde amenajat, în termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finanţare.

h) Amenajarea unei fântâni arteziene şi a unei cascade pe spaţiul verde, în termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finanţare. Date de contact: PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂUŢII MĂGHERĂUŞ Str. 1 nr. 194 Telefon: 0262.293.048 Fax: 0262.293.001 E-mail: proiecte@tautiimagheraus.ro Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

i) Amenajarea unui foişor în suprafaţa de 121,10 mp, în termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finanţare.

j) Branşarea la utilităţi a spaţiului verde amenajat, în termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finanţare.

5. Rezultate aşteptate:  Suprafaţa spaţii verzi create: 68.798,00 mp.  Străzi urbane modernizate reabilitate realizate prin proiect: 0,00 mp, 0,00 ml.  Suprafaţa spaţii deschise create sau reabilitate în zonele urbane: 68.798,00 mp.

6. Data de începere: 20.07.2018

7. Perioada de implementare: 20.07.2018-31.01.2021.

8. Valoare totală: Valoarea totală a proiectului (inclusiv finanţarea nerambursabilă) este de 5.692.325,80 lei, din care Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 4.813.625,39 lei, respectiv din Bugetul naţional 736.201,52 lei.

9. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro , precum şi către site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020 http://www.inforegio.ro/ro şi pagina de Facebook a programului https://ro-ro.facebook.com/inforegio.ro .

Proiect “Reconversia şi refuncţionalizarea terenurilor vacante şi neutilizate din zona centrală a oraşului Tăuţii Măgherăuş” – finanţat prin POR 2014 – 2020, Axa 5.2

Comunicat presa
Descriere proiect

1. Titlu Proiectului: „Reconversia și refuncționalizarea terenurilor vacante și neutilizate din zona centrală a Orașului Tăuții Măgherăuș”

2. Denumire beneficiar: Oraşul Tăuţii Măgherăuş Denumire partener: nu este cazul

3. Scopul proiectului: Obiectivul general al proiectului urmărește revitalizarea unei zone a orașului prin reconversia și regenerarea unor terenuri degradate în suprafață totală de 15.005 mp si transformarea acestora în spații verzi publice amenajate – parc, scopul fiind îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor, principalul rezultat preconizat fiind acela de a crește suprafețele verzi, satisfacerea nevoii spațiilor de recreere a populației urbane si reducerea nivelului de poluare, îmbunătățirea aspectului estetic al orașului.

4. Obiective specifice: Printre obiectivele specifice ale proiectului se numără reconversia și regenerarea a 5 parcele de teren degradate și transformarea acestora în spații verzi publice amenajate. Lucrările prevăzute pe aceste terenuri constau în:  Amenajare spații verzi: gazon, plantarea de arbori, arbuști și plante florifere, facilități pentru recreere – spații de joacă pentru copii.  Dotări și mobilier urban  Alei pietonale, piste de bicicliști, trotuare  Înlocuirea și racordarea la utilitățile publice  Realizare sistem de iluminat din resurse regenerabile  Instalare WI-FI în spațiile publice  Instalare sistem de supraveghere video  Crearea de facilități pentru persoane cu dizabilități

5. Rezultate aşteptate: Date de contact: PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂUŢII MĂGHERĂUŞ Str. 1 nr. 194 Telefon: 0262.293.048 Fax: 0262.293.001 E-mail: proiecte@tautiimagheraus.ro Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României  Spaţii verzi create în suprafaţă totală de 15.005 metri pătraţi.  Spaţii deschise create sau reabilitate în zonele urbane în suprafaţă totală de 15.005 metri pătraţi.

6. Data de începere: 03.08.2018

7. Perioada de implementare: 03.08.2018-30.11.2019

8. Valoare totală: Valoarea totală a proiectului (inclusiv finanţarea nerambursabilă) este de 8.779.685,21 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 7.403.572,43 lei, respectiv din Bugetul naţional 1.132.311,07 lei.

9. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă învităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro/, precum şi către site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020 http://www.inforegio.ro/ro/ şi pagina de Facebook a programului https://roro.facebook.com/inforegio.ro/.

Proiect “Reducerea emisiilor de carbon în oraşul Tăuţii Măgherăuş bazată pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă”- finantat prin POR 2014-2020, Axa 3.2

1. Titlu Proiectului: „Reducerea emisiilor de carbon în oraşul Tăuţii Măgherăuş bazată pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă”

2. Denumire beneficiar: Oraşul Tăuţii Măgherăuş

3. Denumire partener: nu este cazul

4. Scopul proiectului: Obiectivul general al proiectului este creşterea mobilităţii urbane şi reducerea emisiilor de dioxid de carbon în oraşul Tăuţii Măgherăuş, prin creşterea atractivităţii serviciului public de transport în comun. Acest obiect general se încadreaza în prioritatea de investiţii 4e, care derivă din Obiectivul Tematic 4 – “Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele” a Programului Operaţional Regional 2014-2020.

5. Obiective specifice: a. Amenajarea a 4 staţii de autobuz de pe traseele rutelor de transport urban ce deservesc oraşul Tăuţii Măgherăuş în termen de 24 de luni de la semnarea Contractului de finanţare. b. Achiziţionarea a 4 autobuze hibrid şi introducerea lor în traseele urbane ale oraşului în termen de 24 de luni de la semnarea Contractului de finanţare. c. Accesibilizarea infrastructurii de transport pentru persoanele cu dizabilităţi în termen de 24 de luni de la semnarea Contractului de finanţare. d. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu peste 3% în termen de 24 de luni de la semnarea Contractului de finanţare. e. Creşterea numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemului de transport public de călători al oraşului cu peste 10% în termen de 24 de luni de la semnarea Contractului de finanţare. Date de contact: PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂUŢII MĂGHERĂUŞ Str. 1 nr. 194 Telefon: 0262.293.048 Fax: 0262.293.001 E-mail: proiecte@tautiimagheraus.ro Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

6. Rezultate aşteptate:
A. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an): a. Scenariul „fără proiect”: • Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (anul de bază): 18.697 tone echivalent CO2/an • Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului: 18.264 tone echivalent CO2/an • Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare: 20.318 tone echivalent CO2/an b. Scenariul „cu proiect”: • Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (anul de bază): 18.125 tone echivalent CO2/an • Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului: 18.264 tone echivalent CO2/an • Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare: 19.513 tone echivalent CO2/an

B. Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri): a. Scenariul „fără proiect”: • Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului: 1.805.290 pasageri • Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului: 1.949.830 pasageri • Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare: 2.130.505 pasageri b. Scenariul „cu proiect”: • Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului: 1.950.195 pasageri • Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului: 2.145.470 pasageri • Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare: 2.379.435 pasageri

7. Data de începere: 15.05.2019

8. Perioada de implementare: 15.05.2019 – 31.03.2021

9. Valoare totală: Valoarea totală a proiectului (inclusiv finanţarea nerambursabilă) este de 6.713.587,06 lei, din care Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 4.924.877,06 lei, respectiv din Bugetul naţional 753.216,43 lei.

10. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro/, precum şi către site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020 http://www.inforegio.ro/ro/, pagina de Facebook a programului https://www.facebook.com/inforegio.ro/.

Proiect “Construire creşă cu 60 locuri, program normal în oraşul Tăuţii Măgherăuş”, finantat prin POR 2014-2020, Axa 10.1.a

1. Titlu Proiectului: „Construire creşă cu 60 locuri, program normal în oraşul Tăuţii Măgherăuş”

2. Denumire beneficiar: Oraşul Tăuţii Măgherăuş

3. Denumire partener: nu este cazul

4. Scopul proiectului: Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale antepreşcolare la nivelul oraşului Tăuţii Măgherăuş, prin construirea unei creşe, în vederea creşterii gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului. Prin îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale antepreşcolare, proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific 10.1 al Axei Prioritare 10, asigurând un proces educaţional calitativ şi atractiv, contribuind la creşterea ratei de participare la diferite niveluri de educaţie, la reducerea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii, la o rată mai mare de participare la gradele iniţiale de învăţământ.

5. Obiective specifice:

a. Crearea infrastructurii educaţionale antepreşcolare în oraşul Tăuţii Măgherăuş prin construcţia unei creşe cu 60 de locuri, dotarea şi punerea sa în funcţiune, în termen de 24 de luni de la semnarea Contractului de finanţare.

b. Crearea unui număr de maximum 25 de locuri de munca pentru operarea creşei, în termen de 24 de luni de la semnarea Contractului de finanţare.

c. Creşterea accesului, calităţii şi atractivităţii infrastructurii în vederea sporiri ratei de participare la învăţământul obligatoriu, în termen de 24 de luni de la semnarea Contractului de finanţare.

d. Asigurarea adaptabilităţii infrastructurii educaţionale la nevoile persoanelor cu nevoi speciale, în termen de 24 de luni de la semnarea Contractului de finanţare.

e. Implicarea unui voluntar din categoria persoanelor vârstnice în activitatea de operare a creşei, în termen de 24 de luni de la semnarea Contractului de finanţare. Date de contact: PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂUŢII MĂGHERĂUŞ Str. 1 nr. 194 Telefon: 0262.293.048 Fax: 0262.293.001 E-mail: proiecte@tautiimagheraus.ro Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

6. Rezultate aşteptate: a. Numărul de participanţi la procesul educaţional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului Total: • Valoare la începutul implementării proiectului: 0 persoane • Valoare la sfârşitul implementării proiectului: 60 persoane b. Numarul de participanţi la procesul educaţional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului, din care Femei: • Valoare la începutul implementării proiectului: 0 persoane • Valoare la sfârşitul implementării proiectului: 40 persoane c. Numărul de participanţi la procesul educaţional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului, din care Bărbaţi: • Valoare la începutul implementării proiectului: 0 persoane • Valoare la sfârşitul implementării proiectului: 20 persoane d. Numărul de participanţi la procesul educaţional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului, din care Persoane cu dizabilităţi: • Valoare la începutul implementării proiectului: 0 persoane • Valoare la sfârşitul implementării proiectului: 2 persoane e. Numărul de participanţi la procesul educaţional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului, din care Persoane aparţinând categoriilor dezavantajate: • Valoare la începutul implementării proiectului: 0 persoane • Valoare la sfârşitul implementării proiectului: 5 persoane f. Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreşcolar • Valoare la începutul implementării proiectului: 0 • Valoare la sfârşitul implementării proiectului: 1

7. Data de începere: 03.06.2019

8. Perioada de implementare: 03.06.2019 – 31.05.2021

9. Valoare totală: Valoarea totală a proiectului (inclusiv finanţarea nerambursabilă) este de 3.70.745,73 lei, din care Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 1.828.792,00 lei, respectiv din Bugetul naţional 279.697,59 lei.

10. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro/, precum şi către site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020 http://www.inforegio.ro/ro/, pagina de Facebook a programului https://www.facebook.com/inforegio.ro/ .