Poliţia Locală Tăuţii Măgherăuş a fost înfiinţată conform Hotărârii Consilului Local al oraşului Tăuţii Măgherăuş nr.83/30.12.2010 , în baza Legii nr.155/12.07.2010 şi a HG nr.1332/23.12.2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale.

Poliţia Locală Tăuţii Măgherăuş este organizată ca serviciu în cadrul aparatului de specialitate a primarului.

Poliţia Locală Tăuţii Măgherăuş se înfiinteaza în scopul exercitării atribuţilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor , a proprietăţii private şi publice.

Poliţia Locală Tăuţii Măgherăuş îsi deşfăşoară activitatea în interesul comunităţii locale , exclusiv pe baza şi în executarea legii, precum si a actelor autorităţii deliberative şi ale celei executive ale administraţiei publice locale.

Frânc EmanuelPersoana contact

Obiective ale Poliției Locale

Obiective

Compartimente aflate în subordinea Poliţiei Locale

  • Serviciul Ordine Publică

  • Serviciul Disciplină în Construcţii

  • Serviciul Protecţia Mediului

  • Serviciul Comercial

  • Serviciul Circulaţia pe Drumurile Publice

Atribuţiile

Poliției locale

  • Serviciul Ordine Publică

  • Serviciul Disciplină în Construcţii

  • Serviciul Protecţia Mediului

  • Serviciul Comercial

  • Serviciul Circulaţia pe Drumurile Publice