Anunturi/Comunicate ale Serviciului de Resurse Umane

Data Anunt/Comunicat Documente/Bibliografie
29.05.2023 Rezultatul probei scrise sustinute de candidaţii înscrişi la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice vacante de executie de Consilier juridic, cls. I, grad profesional debutant – Compartiment Juridic, Contencios – Primaria orasului Tautii-Magheraus din data de 26.05.2023 Rezultatul probei scrise
17.05.2023 Comunicat privind concursul de recrutare pentru funcţia publică de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment juridic, contencios din aparatul de specialitate al primarului orașului Tăuții-Măgherauș, județ Maramureș din data de 26.05.2023 – proba scrisă Vezi Comunicat
17.05.2023 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante – Consilier juridic Cl. I Rezultat selectie
06.05.2023 Rezultatul final al concursului organizat în data de 28.04.2023 – proba scrisă, pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de Referent cultural clasa I, grad debutant – Compartimentul Cultura din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş Rezultate finale
03.05.2023 Rezultatul probei scrise sustinute de candidaţii înscrişi la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de executie de Referent cultural, cls. I, debutant – Compartiment cultură din data de 28.04.2023 Rezultate proba scrisa
26.04.2023 Primaria orașului Tăuții-Magherăuș organizează concursul de recrutare pentru funcţia publică de execuție vacantă de Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, COMPARTIMENT JURIDIC, CONTENCIOS din aparatul de specialitate al primarului orașului Tăuții-Măgherauș, județ Maramureș Fisa Postului Consilier juridic
Bibliografie
Anunt concurs
Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa
Formular de inscriere
continut dosar
25.04.2023 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul ce va avea loc în data de 28.04.2023– proba scrisă – pentru ocuparea unui post contractual de execuţie vacant de Referent cultural, cls.I, debutant – Compartiment cultură Rezultatul selectiei dosarelor
06.04.2023 Primăria Oraşului Tăuţii Măgherăuş, jud. Maramures organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant, pe perioadă nedeterminată de Referent cultural, cls.I, grad profesional debutant – Compartimentul Cultură Anunt-concurs
Model formular de inscriere
Model adeverinta
Fisa post Referent cultural – debutant
Continut dosar concurs
Bibliografia contractual
08.03.2023 Rezultatul final la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice temporar vacante de executie de Auditor, cls. I, grad profesional asistent – Compartiment Audit intern din cadrul Primariei orasului Tautii-Magheraus din data de 02.03.2023 – proba scrisa Rezultatul final al concursului
03.03.2023 Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice vacante de executie de Auditor, cls. I, grad profesional asistent – Compartiment Audit Intern din data de 02.03.2023 Rezultatul probei scrise
01.03.2023 Rezultatele finale la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de executie, vacante, de Consilier juridic, cls. I, grad profesional asistent – Compartiment Juridic, Contencios din data de 28.02.2023 – proba scrisă Rezultatul final al concursului
22.02.2023 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice vacante de execuție de Auditor, cls. I, grad profesional asistent – Compartiment Audit intern, din data de 02.03.2023 – proba scrisă Rezultatul selectiei dosarelor
16.02.2023 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de executie, vacante, de Consilier juridic, cls. I, grad profesional asistent – Compartiment Juridic, Contencios din data de 28.02.2023 – proba scrisa Rezultatul selectiei dosarelor
15.02.2023 Rezultatul final al concursului organizat în data de 07.02.2023 – proba scrisă, pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de Inspector de specialitate clasa I, grad debutant – Compartimentul Implementare proiecte si strategii din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş Rezultate finale
14.02.2023 Rezultatul probei interviu sustinute de candidaţii înscrişi la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de executie de Inspector de specialitate, cls. I, debutant – Compartiment implementare proiecte si strategii în data de 13.02.2023 Afisare rezultat interviu
08.02.2023 Rezultatul probei scrise sustinute de candidaţii înscrişi la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de executie de Inspector de specialitate, cls. I, debutant – Compartiment implementare proiecte si strategii din data de 07.02.2023 Rezultate proba scrisa
31.01.2023 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul ce va avea loc în data de 07.02.2023 – proba scrisă – pentru ocuparea unui post contractual de execuţie vacant de Inspector de specialitate, cls.I, debutant – Compartiment implementare proiecte şi strategii Rezultatul selectiei dosarelor
30.01.2023 Primaria orașului Tăuții-Magherăuș organizează concursul de recrutare pentru funcţia publică de execuție vacantă de Auditor, cls. I, grad profesional asistent – Compartiment Audit intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Tăuții-Măgherauș, județ Maramureș Anunt concurs

Model adeverinta vechime

Atributii Auditor

Continut dosar

Bibliografia și tematica

Formular de inscriere

Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa

26.01.2023 Primaria orașului Tăuții-Magherăuș organizează concursul de recrutare pentru funcţia publică de execuție vacantă de Consilier juridic, clasa I, grad asistent, COMPARTIMENT JURIDIC, CONTENCIOS din aparatul de specialitate al primarului orașului Tăuții-Măgherauș, județ Maramureș Anunt concurs

Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa

Continut dosar

Model adeverinta vechime

Formular de inscriere

Bibliografie

Fisa Postului Consilier juridic

11.01.2023 Primăria Oraşului Tăuţii Măgherăuş, jud. Maramures organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant, pe perioadă nedeterminată de Inspector de specialitate, cls.I, grad profesional debutant – Compartimentul Implementare Proiecte şi Strategii Anunt site

Bibliografia contractual

Continut dosar concurs

Fisa postului

Model adeverinta

Model formular de inscriere

Data Anunt/Comunicat Documente/Bibliografie
16.08.2022 Rezultatul final la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă de Inspector, cls. I, grad profesional superior – în cadrul Serviciului Financiar Contabil, Compartimentul Contracte, Concesiuni, Comercial din aparatul de specialitate al primarului orașului Tăuții-Măgherauș, județ Maramureș Rezultatul final al concursului
11.08.2022 Rezultatul interviului sustinut de candidaţii înscrişi la concursul de recrutare organizat pentru ocupare funcţiei publice de execuție vacante de Inspector, cls. I, grad profesional superior – în cadrul Serviciului Financiar Contabil, Compartimentul Contracte, Concesiuni, Comercial din aparatul de specialitate al primarului orașului Tăuții-Măgherauș, județ Maramureș Rezultatul probei interviu
09.08.2022 Rezultatul probei scrise sustinute de candidaţii înscrişi la concursul de recrutare organizat în data de 08.08.2022 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă de Inspector, cls. I, grad profesional superior – în cadrul Serviciului Financiar Contabil, Compartimentul Contracte, Concesiuni, Comercial din aparatul de specialitate al primarului orașului Tăuții-Măgherauș, județ Maramureș Rezultatul probei scrise
01.08.2022 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru funcţia publică de execuție vacantă de Inspector, cls. I, grad profesional superior – în cadrul Serviciului Financiar Contabil, Compartimentul Contracte, Concesiuni, Comercial din aparatul de specialitate al primarului orașului Tăuții-Măgherauș, județ Maramureș Rezultatul selectiei dosarelor
06.07.2022 Concurs recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de Inspector superior – Serviciul Financiar Contabil, Compartimentul Contracte, Concesiuni, Comercial din aparatul de specialitate al primarului orașului Tăuții-Măgherauș, județ Maramureș Anunt organizare concurs

Atribuțiile principale prevazute în fișa postului

Model formular inscriere

Model adeverinta

Bibliografie și tematica

19.04.2022 REZULTATUL FINAL la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată de Conducator auto – Compartiment Transport în cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş, judeţ Maramureş în data de 18.04.2022 – proba scrisă Rezultat final concurs
19.04.2022 Rezultatul interviului sustinut de candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant, cu normă întreagă, pe perioada nedeterminata de Conducator auto – Compartiment Transport în cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş, judeţ Maramureş în data de 18.04.2022 – proba scrisă Afisare interviu
18.04.2022 Rezultatul probei scrise sustinute de candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant, cu normă întreagă, pe perioada nedeterminata de Conducator auto – Compartiment Transport în cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş, judeţ Maramureş în data de 18.04.2022 – proba scrisă Afisare rezultate proba scrisa
13.04.2022 Rezultatul probei scrise la examenul de promovare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş, pentru postul de Inspector de specialitate I organizat in data de 13.04.2022 Afisare rezultate proba scrisa
08.04.2022 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant, cu normă întreagă, pe perioada nedeterminata de Conducator auto – Compartiment Transport în cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş, judeţ Maramureş în data de 18.04.2022 – proba scrisă Rezultatul selectiei dosare
30.03.2022 Anunt organizare concurs promovare personal contractual Anunt organizare concurs promovare personal contractual
25.03.2022 Anunt organizare concurs

Anunt afisier
10.03.2022 Rezultatul final la examenul de promovare in grad profesional al functionarilor publici de executie Centralizator rezultate finale
08.03.2022 Rezultatul probei interviu la examenul de promovare in grad profesional al functionarilor publici de executie Afisare rezultate proba interviu
07.03.2022 Anunut concurs pentru ocuparea postului contractual vacant, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată de Conducător auto în cadrul Compartimentul Transport din aparatului de specialitate al primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş, judeţ Maramureş Anunt organizare concurs
07.03.2022 Rezultatul probei scrise la examenul de promovare in grad profesional al functionarilor publici de executie Afisare rezultate
02.03.2022 Rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată de Conducator auto – Compartiment Transport în cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş, judeţ Maramureş în data de 28.02.2022 – proba scrisă Rezultate finale
28.02.2022 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de promovare în grad imediat superior celui deţinut, a functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş organizat în data de 07.03.2022 Rezultatul selectiei dosarelor
18.02.2022 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant, cu normă întreagă, pe perioada nedeterminata de Conducator auto – Compartiment Transport în cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş, judeţ Maramureş în data de 28.02.2022 – proba scrisă Rezultatul selectiei dosarelor
04.02.2022 Anunt concurs pentru ocuparea postului contractual vacant, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată de Conducător auto în cadrul Compartimentul Transport din aparatului de specialitate al primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş, judeţ Maramureş Anunt afisier si pe site

Continut dosar

Bibliografia

Atributiile postului Conducator auto

01.02.2022 Anunt concurs de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş, care îndeplinesc condiţiile de promovare din data de 07.03.2022 Anunt concurs promovare functie publica

Formular inscriere concurs

Bibliografie concursuri de promovare 2020

31.01.2022 Rezultatul interviului sustinut de candidaţii înscrişi la concursul de promovare în funcţia publică de conducere vacantă de Arhitect sef, cls. I, grad II – Serviciul Urbanism Amenajarea si Administrarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Tăuții-Măgherauș, județ Maramureș Afisare interviu
Centralizator rezultate finale
28.01.2022 Rezultatul probei scrise sustinute de candidaţii înscrişi la concursul de promovare organizat în data de 28.01.2022 pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de Arhitect sef, cls. I, grad II – Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Tăuții-Măgherauș, județ Maramureș Afisare rezultate proba scrisa
21.01.2022 Rezultatul finalla concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată de Conducator auto – Compartiment Transport în cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş, judeţ Maramureş în data de 17.01.2022 – proba scrisă Rezultate finale
17.01.2022 Rezultatul probei scrise susținută de candidatul înscris la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant, cu normă întreagă, pe perioada nedeterminata de Conducător auto – Compartiment transport în cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş, judeţ Maramureş în data de 17.01.2022 Rezultate proba scrisa
11.01.2022 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de promovare în funcţia publică de conducere vacantă de Arhitect sef, cls. I, grad II – Serviciul Urbanism Amenajarea si Administrarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Tăuții-Măgherauș, județ Maramureș Rezultatul selectiei
07.01.2022 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant, cu normă întreagă, pe perioada nedeterminata de Conducator auto – Compartiment Transport în cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş, judeţ Maramureş în data de 17.01.2022 – proba scrisă Afisare rezultat
Data Anunt/Comunicat Documente/Bibliografie
23.12.2021 Anunt concurs pentru ocuparea postului contractual vacant, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată de Conducător auto în cadrul Compartimentul Transport din aparatului de specialitate al primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş, judeţ Maramureş

Anunt

Continut dosar

Bibliografia

Atributiile postului Conducator auto

16.12.2021 Anunt concurs de promovare în funcţia publică de conducere vacantă de Arhitect Șef – Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Tăuții-Măgherauș, județ Maramureș

Anunt organizare concurs 2021

Formular inscriere 2021

Fisa post Arhitect sef

Bibliografie concurs

18.10.2021 Rezultatul final la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă de Inspector, cls. I, grad profesional superior – Compartiment Situații de Urgență din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Tăuții-Măgherauș, județ Maramureș Rezultate finale
13.10.2021 Rezultatul interviului sustinut de candidaţii înscrişi la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de Inspector, cls. I, grad profesional superior – Compartiment Situații de Urgență din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Tăuții-Măgherauș, județ Maramureș Afisare interviu
11.10.2021 Rezultatul probei scrise sustinute de candidaţii înscrişi la concursul de recrutare organizat în data de 08.10.2021 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă de Inspector, cls. I, grad profesional superior – Compartiment Situații de Urgență din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Tăuții-Măgherauș, județ Maramureș Afisare rezultate proba scrisa
29.09.2021 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru functia publica de executie vacanta de Inspector cls I, grad profesional superior – Compartiment Situatii de Urgenta Rezultatul selectiei dosarelor
29.09.2021 Rezultatul final la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Specialist în relații publice – Compartiment relaţii cu publicul, secretariat-arhivă în cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş, judeţ Maramureş Rezultat final
27.09.2021 Rezultatul interviului sustinut de candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant, cu normă întreagă, pe perioada nedeterminata de Specialist în relații publice – Compartiment relaţii cu publicul, secretariat-arhivă în cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş, judeţ Maramureş Afisare interviu
22.09.2021 Rezultatul probei scrise sustinute de candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant, cu normă întreagă, pe perioada nedeterminata de Specialist în relații publice – Compartiment relaţii cu publicul, secretariat-arhivă în cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş, judeţ Maramureş în data de 21.09.2021 Afisare rezultate proba scrisa
14.09.2021 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant, cu normă întreagă, pe perioada nedeterminata de Specialist în relații publice – Compartiment relaţii cu publicul, secretariat-arhivă în cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş, judeţ Maramureş în data de 21.09.2021 – proba scrisă Rezultat selectie dosare
08.09.2021 Concursul de recrutare pentru funcţia publică de execuție vacantă de Inspector, cls. I, grad profesional superior – Compartiment Situații de Urgență din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Tăuții-Măgherauș, județ Maramureș

Atribuțiile prevăzute în fişa postului de Inspector

Bibliografie și tematica de concurs

Model adeverinta

Formular inscriere

Anunt organizare concurs
27.08.2021 Concurs pentru ocuparea postului contractual vacant, cu normă întreagă, pe perioada nedeterminata de Specialist în relații publice

Bibliografia
Atributiile postului

Anunt concurs
09.08.2021 Rezultatul final la concursul de recrutare organizat în data de 05.08.2021 pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă de Inspector, cls. I, grad profesional asistent – Compartiment Autorizări și Urbanism – Serviciul Urbanism Amenajarea și Administrarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Tăuții-Măgherauș, județ Maramureș Vezi documentul
06.08.2021 Rezultatul interviului sustinut de candidaţii înscrişi la concursul de recrutare organizat în data de 05.08.2021 pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă de Inspector, cls. I, grad profesional asistent – Compartiment Autorizări și Urbanism – Serviciul Urbanism Amenajarea și Administrarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Tăuții-Măgherauș, județ Maramureș Vezi documentul
05.08.2021 Rezultatul probei scrise sustinute de candidaţii înscrişi la concursul de recrutare organizat în data de 05.08.2021 pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă de Inspector, cls. I, grad profesional asistent – Compartiment Autorizări și Urbanism – Serviciul Urbanism Amenajarea și Administrarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Tăuții-Măgherauș, județ Maramureș Vezi documentul
27.07.2021 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru funcţia publică de execuție vacantă de Inspector, cls. I, grad profesional asistent – Compartiment Autorizări și Urbanism – Serviciul Urbanism Amenajarea și Administrarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Tăuții-Măgherauș, județ Maramureș Vezi documentul
12.07.2021 Rezultatul final la concursul de promovare organizat in 05.07.2021 pentru ocuparea functiei publice de conducere Sef Serviciu – Politia Locala Vezi documentul
06.07.2021 Anunt concurs Inspector, cls. I, grad profesional asistent – Compartiment Autorizări și Urbanism – Serviciul Urbanism Amenajarea și Administrarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Tăuții-Măgherauș, județ Maramureș

Atribuțiile prevăzute în fişa postului de Inspector Bibliografia si tematica de concurs Model formular inscriere Model adeverinta

Anunt organizare concurs 2021
06.07.2021 Rezultatul interviului sustinut de candidaţii înscrişi la concursul de promovare în funcţia publică de conducere vacantă de Șef serviciu – Serviciul Poliția locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Tăuții- Măgherauș, județ Maramureș – 05.07.2021- proba scrisă Vezi documentul
05.07.2021 Rezultatul probei scrise sustinute de candidaţii înscrişi la concursul de promovare organizat în data de 05.07.2021 pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de Șef serviciu – Serviciul Poliția locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Tăuții-Măgherauș, județ Maramureș Vezi documentul
25.06.2021 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de promovare în funcţia publică de conducere vacantă de Șef serviciu – Serviciul Poliția locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Tăuții-
Măgherauș, județ Maramureș
Vezi documentul
02.06.2021 Anunt concurs de promovare în funcţia publica de conducere vacanta de Sef serviciu – Serviciul Politia locala din
cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Tautii-Magheraus, judet Maramures
Vezi documentul. Model formular inscriere
Vezi documentul
Data Anunt/Comunicat Documente/Bibliografie
26.11.2020 Rezultatul final la concursul de recrutare organizat in vederea ocuparii functiei contractuale vacante Consilier Juridic
Vezi documentul
– –
25.11.2020 Rezultatul probei interviu sustinute de candidatii inscrisi la concursul de recrutare organizat in vederea ocuparii functiei contractuale vacante
Vezi documentul
– –
24.11.2020 Rezultatul solutionarii contestatiilor
Vezi documentul
– –
24.11.2020 Rezultatul final al concursului organizat in vederea ocuparii functiei de Arhitect Sef
Vezi documentul
– –
23.11.2020 Rezultatul probei scrise sustinute de candidatii inscrisi la concursulde recrutare organizat in vederea ocuparii functiei de Arhitect Sef
Vezi documentul
– –
23.11.2020 Rezultatul probei scrise sustinute de candidatii inscrisi la concursulde recrutare organizat in vederea ocuparii functiei de Consilier Juridic
Vezi documentul
– –